HATHA YOGA

Hathayogan är den mest kända formen av yoga ur vilken de flesta andra yogaformer härstammar. Genom att träna kroppen vill man i hathayoga nå sinnet och därmed finna inre balans. Både mjuka och fysiskt krävade rörelser kombineras med andningsövningar och meditation för att uppnå ett hållbart fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Yoga är också att bli medveten om och acceptera våra naturliga begränsningar. På så sätt skapar vi en stabil grund att bygga vidare på.
Generellt för alla yogaställningar är att de sträcker, masserar och stimulerar alla muskler, nerver och inre organ. Det stärker immunförsvaret och många sjukdomar kan förebyggas.
”Först lär du yoga, sen undervisar du yoga, så lever du yoga” (Swami Satyananda)
Tisdagar kl.19-21 
Kontakt: Jonas Staf 070-2580979, lpskivor@gmail.com
1200 kr för 10 ggr eller 150 kr drop in.


Fredagar kl.13-14.30
Kontakt: Fredrik Emanuelsson 070-3660939, solkrigaren@outlook.com
720 kr för 6 gånger eller 150kr drop in. Arbetslösa och sjukskrivna 25% rabatt.

  TAICHI / Qigong   

Qigong är en kinesisk konstform som kombinerar fysisk träning, meditation och alternativ läkning. Qigong har utvecklats från kampsport, traditionell kinesisk medicin och antika filosofier.
Yang-stil 24 former Tai Chi är en stridkonst i terapiform med flytande och obruten serie rörelser.  Rörelserna utförs långsamt, mjukt, avslappnad med koncentration. Taichi ökar det fria flödet av Qi (livs energi) i kroppen och återskapar balansen mellan kropp o själ. Det motverkar stress och sjukdomar, leder till bättre hälsa och välbefinnande.  
Måndagar kl.19.00-20.30
1200 kr för 10 ggr eller 150 kr per gång
Kontakt: Aska Staf 070-3657155 eller askastaf@gmail.com

Yoga Workout

Soft but intense Workout for the whole body, without shoes, leaned on yoga positions!

Ledare: Viveka Heike Meid.
Pris: 900 kr för tio tillfällen eller 120 kr för drop in
Onsdagar kl.18.00-19.00

Lärs ut på Engelska.

Kontakt: heike.meid@gmx.de